5:00
Có & Không
14
Học
Ôn Tập
tak
Không
nie
Xin chào
cześć
Cảm ơn bạn
dziękuję
Xin vui lòng
proszę
Không có gì
Niemazaco
Xin lỗi
przepraszam
Tôi xin lỗi
przepraszam
Tại sao?
Czemu?
Khi nào?
Kiedy?
Ở đâu?
Gdzie?
Ai?
Kto?
Làm thế nào?
Jak?
Gì?
Co?
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Ba Lan sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Ba Lan
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Ba Lan đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress