Tải ứng dụng
Hướng máy ảnh điện thoại của bạn vào đây

Học ngôn ngữ

Học các khóa học ngôn ngữ trực tuyến

Những gì bạn nhận được

Nhiều lựa chọn các khóa học

Nghiên cứu những gì bạn quan tâm theo thứ tự bạn thích.

giải thích ngữ pháp

Mỗi câu đều có giải thích ngữ pháp dễ hiểu.

Bản dịch từng từ

Dễ dàng hiểu ý nghĩa thực tế của từng từ.

Theo dõi tiến trình của bạn

Theo dõi số lượng từ bạn đã học.

Hội thoại chính

Tìm hiểu các cuộc trò chuyện hữu ích với các khóa học trò chuyện của chúng tôi.

Luyện nói

Cải thiện cách phát âm của bạn với phương pháp học nói của chúng tôi.

Và nhiều hơn nữa

Âm thanh từng từ
Học chính tả
xây dựng câu
Nghe và hiểu
phiên âm
Thẻ đã ghim
bài khó
Tự kiểm tra