5:00
Cô gái đó là ai?
6
Học
Ôn Tập
Cô gái đó là ai?
Kimjesttamtadziewczyna?
Đó là bạn gái của tôi
Tomojadziewczyna
Tôi tưởng là bạn độc thân
Myślałemżejesteśsinglem
Chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò
Właśniezaczęłyśmysięspotykać
Các bạn đã gặp nhau như thế nào?
Jaksiępoznałyście?
Chúng tôi đã gặp nhau trên internet
Poznałyśmysięwinternecie
Học
Reset progress