5:00
Chơi
47
Học
Ôn Tập
Tôi chơi đàn piano
나는피아노를친다
naneun pianoreul chinda
Bạn chơi quần vợt
số ít, một người
너는테니스를친다
neoneun teniseureul chinda
Anh ấy chơi bóng đá
그는미국식풋볼을한다
geuneun migukshik putboreul handa
Cô ấy chơi bóng rổ
그녀는농구를한다
geunyeoneun nonggureul handa
Chúng tôi chơi gôn
우리는골프를친다
urineun golpeureul chinda
Họ chơi bóng quần
그들은스쿼시를한다
geudeureun seukwoshireul handa
Các bạn chơi trống
số nhiều, vài người
너희들은드럼을연주한다
neohuideureun deureomeul yeonjuhanda
Tôi đang chơi đàn piano
나는피아노를연주하고있다
naneun pianoreul yeonjuhagoitda
Bạn đang chơi đàn guitar
số ít, một người
너는기타를연주하고있다
neoneun gitareul yeonjuhago itda
Anh ấy đang chơi khúc côn cầu
그는하키를하고있다
geuneun hakireul hagoitda
Cô ấy đang chơi bóng bàn
그녀는탁구를하고있다
geunyeoneun takgureul hagoitda
Chúng tôi đang chơi bóng chuyền
우리는배구를하고있다
urineun baegureul hagoitda
Họ đang chơi cùng nhau
그들은함께놀고있다
geudeureun hamkke nolgoitda
Các bạn đang chơi mà không có tôi
số nhiều, vài người
너희들은나없이놀고있다
neohuideureun naeopi nolgoitda
Tôi không chơi bất kỳ loại nhạc cụ nào
나는어떤악기도연주하지않는다
naneun eotteon akgido yeonjuhaji anneunda
Bạn không chơi gôn
số ít, một người
너는골프를치지않는다
neoneun golpeureul chiji anneunda
Anh ấy không chơi bóng đá
그는축구를하지않는다
geuneun chukgureul haji anneunda
Cô ấy không chơi cầu lông
그녀는배드민턴을하지않는다
geunyeoneun baedeuminteoneul haji anneunda
Chúng tôi không chơi saxophone
우리는색소폰을연주하지않는다
urineun saeksoponeul yeonjuhaji anneunda
Họ không chơi trống
그들은드럼을연주하지않는다
geudeureun deureomeul yeonjuhaji anneunda
Các bạn không chơi nhiều
số nhiều, vài người
너희들은많이연주하지않는다
neohuideureun mani yeonjuhaji anneunda
Tôi sẽ không chơi nữa
나는이상연주하지않는다
naneun deo isang yeonjuhaji anneunda
Bạn sẽ không chơi với anh ấy
số ít, một người
너는그와놀고있지않다
neoneun geuwa nolgo itji anda
Anh ấy không đang chơi với cô ấy
그는그녀와놀고있지않다
geuneun geunyeowa nolgo itjianda
Cô ấy không đang chơi với chúng tôi
그녀는우리와놀고있지않다
geunyeoneun uriwa nolgo itjianda
Chúng tôi không đang chơi với họ
우리는그들과놀고있지않다
urineun geudeulgwa nolgo itjianda
Họ không đang chơi với tôi
그들은나와놀고있지않다
geudeureun nawa nolgo itjianda
Các bạn không đang chơi hôm nay
số nhiều, vài người
너희들은오늘게임을하는중이아니다
neohuideureun oneul geimeul haneunjungi anida
Tôi đã không chơi ngày hôm qua
나는어제놀지않았다
naneun eoje nolji anatda
Hôm nay bạn đã không chơi
số ít, một người
너는오늘게임을하지않았다
neoneun oneul geimeul haji anatda
Anh ấy đã không chơi guitar điện
그는일렉트릭기타를연주하지않았다
geuneun ilrekteurik gitareul yeonjuhaji anatda
Cô ấy đã không chơi saxophone
그녀는색소폰을연주하지않았다
geunyeoneun saeksoponeul yeonjuhaji anatda
Chúng tôi đã không chơi đàn accordion
우리는아코디언을연주하지않았다
urineun akodieoneul yeonjuhaji anatda
Họ đã không chơi kèn túi
그들은백파이프를연주하지않았다
geudeureun baekpaipeureul yeonjuhaji anatda
Các bạn đã không chơi kèn pha-gốt
số nhiều, vài người
너희들은바순을연주하지않았다
neohuideureun basuneul yeonjuhaji anatda
Bạn có chơi khúc côn cầu không?
số ít, một người
너는하키를하니?
neoneun hakireul hani?
Anh ấy có chơi gôn không?
그는골프를치니?
geuneun golpeureul chini?
Cô ấy có chơi bóng quần không?
그녀는스쿼시를하니?
geunyeoneun seukwoshireul hani?
Chúng ta có chơi thể thao không?
우리가스포츠를하니?
uriga seupocheureul hani?
Họ có chơi quần vợt không?
그들이테니스를치니?
geudeuri teniseureul chini?
Các bạn có chơi bóng rổ không?
số nhiều, vài người
너희들은농구를하니?
neohuideureun nonggureul hani?
Bạn đã chơi xylophone phải không?
số ít, một người
너는실로폰을연주했니?
neoneun shilroponeul yeonjuhaetni?
Anh ấy đã chơi guitar phải không?
그가기타를쳤니?
geuga gitareul chyeotni?
Cô ấy đã thổi sáo phải không?
그녀가플루트를연주했니?
geunyeoga peulruteureul yeonjuhaetni?
Chúng ta đã chơi cello phải không?
우리가첼로를연주했니?
uriga chelroreul yeonjuhaetni?
Họ đã chơi trống hả?
그들이드럼을연주했니?
geudeuri deureomeul yeonjuhaetni?
Các bạn đã chơi đàn piano sao?
số nhiều, vài người
너희들이피아노를연주했니?
neohuideuri pianoreul yeonjuhaetni?
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Hàn sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Hàn
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Hàn đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress