5:00
Tại rạp chiếu phim
21
Học
Ôn Tập
Nó là một bộ phim hài
코미디야
komidiya
Nó là một bộ phim tội phạm giật gân
스릴러야
seurilreoya
Nó là một bộ phim tài liệu
다큐멘터리야
dakyumenteoriya
Nó là một bộ phim khoa học viễn tưởng
공상과학영화야
gongsang gwahak yeonghwaya
Nó là một bộ phim chiến tranh
전쟁영화야
jeonjaeng yeonghwaya
Nó là một bộ phim kinh dị
공포영화야
gongpo yeonghwaya
Phim gì đang được chiếu ở rạp vậy?
영화관에서상영하고있니?
yeonghwagwaneseo mwol sangyeonghago itni?
Bạn đã xem phim này chưa?
영화있니?
i yeonghwa bon jeok itni?
Ai trong phim này vậy?
영화에누가나오니?
i yeonghwae nuga naoni?
Đây có phải là một bộ phim hay không?
영화재밌니?
i yeonghwa jaemitni?
Bạn có muốn ăn bắp rang bơ không?
팝콘먹을래?
papkon jom meokeulrae?
Anh ấy là một diễn viên giỏi
그는좋은배우야
geuneun joteun baeuya
Cô ấy là một nữ diễn viên dở
그녀는가난한여배우야
geunyeoneun gananhan yeobaeuya
Vui lòng cho hai vé
티켓두장주세요
tiket dujang juseyo
Tôi muốn ngồi ở hàng ghế sau
나는뒷줄에앉고싶어
naneun dwitjure ango shipeo
Tôi muốn ngồi ở hàng ghế trước
나는앞줄에앉고싶어
naneun apjure angoshipeo
Bạn đã nghĩ gì về bộ phim?
영화에대해어떻게생각하니?
geu yeonghwae daehae eotteohge saenggakhani?
Tôi đã thích bộ phim
나는영화가좋았다
naneun geu yeonghwaga jotatda
Nó có một cốt truyện hay
그것은좋은줄거리를갖고있다
geugeoteun joteun julgeorireul gatgoitda
Tôi đã không thích nhân vật chính
나는주인공이마음에들지않았다
naneun juingongi maeume deulji anatda
Nó diễn biến quá chậm
전개가너무느렸다
jeongaega neomu neuryeotda
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Hàn sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Hàn
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Hàn đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress