5:00
Màu Sắc
9
Học
Ôn Tập
Đỏ
あか
aka
cam
おれんじ
oo renji
vàng
きいろ
kiiro
xanh lục
みどり
midori
xanh dương
あお
a oo
tím
むらさき
murasaki
Đen
くろ
kuro
trắng
しろ
shiro
xám
はいいろ
haiiro
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Nhật sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Nhật
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Nhật đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress