5:00
Nói
58
Học
Ôn Tập
Tôi nói mọi chuyện
Dicotutto
Bạn không nói gì cả
số ít, một người
Nondiciniente
Anh ấy nói rất nhiều
Dicetanto
Cô ấy nói một chút
Dicepoco
Nó nói điều gì đó
Dicequalcosa
Chúng tôi không nói gì cả
Nondiciamoniente
Họ nói rất nhiều
Diconotanto
Các bạn nói một điều gì đó
số nhiều, vài người
Ditequalcosa
Tôi không đang nói gì cả
Nonstodicendoniente
Bạn đang nói mọi chuyện
số ít, một người
Staidicendotutto
Anh ấy đang nói một chút
Stadicendopoco
Cô ấy đang nói rất nhiều
Stadicendotanto
Nó không đang nói gì cả
Nonstadicendoniente
Chúng tôi đang nói một điều gì đó
Stiamodicendoqualcosa
Họ đang nói một điều gì đó
Stannodicendoqualcosa
Các bạn đang nói rất nhiều
số nhiều, vài người
Statedicendotanto
Tôi không nói tất cả mọi chuyện
Nondicotutto
Bạn không nói gì cả
số ít, một người
Nondiciniente
Anh ấy không nói nhiều
Nondicetanto
Cô ấy không nói một chút gì
Nondicepoco
Nó không nói gì cả
Nondiceniente
Chúng tôi không nói điều đó
Nondiciamoquello
Họ không nói nhiều
Nondiconotanto
Các bạn không nói nhiều
số nhiều, vài người
Nonditemolto
Tôi không đang nói bất cứ điều gì cả
Nonstodicendoniente
Bạn không đang nói ra tất cả mọi thứ
số ít, một người
Nonstaidicendotutto
Anh ấy không đang nói một chút gì cả
Nonstadicendopoco
Cô ấy không đang nói nhiều
Nonstadicendotanto
Nó không đang nói rằng
Nonstadicendoquello
Chúng tôi không đang nói gì cả
Nonstiamodicendoniente
Họ không đang nói nhiều
Nonstannodicendomolto
Các bạn không đang nói nhiều
số nhiều, vài người
Nonstatedicendotanto
Tôi đã không nói gì cả
Nonhodettoniente
Bạn đã nói mọi chuyện
số ít, một người
Haidettotutto
Anh ấy đã nói rất nhiều
Hadettotanto
Cô ấy đã nói điều gì đó
Hadettoqualcosa
Chúng tôi đã nói một chút
Abbiamodettopoco
Họ đã không nói gì cả
Nonhannodettoniente
Các bạn đã nói ra mọi thứ
số nhiều, vài người
Haidettotutto
Tôi đã không nói nhiều
Nonhodettotanto
Bạn đã không nói mọi chuyện
số ít, một người
Nonhaidettotutto
Anh ấy đã không nói gì cả
Nonhadettoniente
Cô ấy đã không nói điều đó
Nonlohadetto
Chúng tôi đã không nói điều đó
Nonabbiamodettoquello
Họ đã không nói một chút
Nonhannodettopoco
Các bạn đã không nói điều đó
số nhiều, vài người
Nonloavetedetto
Bạn có nói bất kỳ điều gì không?
số ít, một người
Diciqualcosa?
Anh ấy có nói điều gì đó hay không?
Dicequalcosa?
Cô ấy có nói điều này không?
Dicequesto?
Chúng ta có nói bất cứ điều gì không?
Diciamoqualcosa?
Họ có nói điều gì đó hay không?
Diconoqualcosa?
Các bạn có nói về nó không?
số nhiều, vài người
Lodite?
Các bạn đã nói gì đó phải không?
số ít, một người
Haidettoqualcosa?
Anh ấy có nói gì không?
Hadettoqualcosa?
Cô ấy đã nói thế sao?
Hadettoquello?
Chúng ta đã nói điều gì đó phải không?
Abbiamodettoqualcosa?
Họ có nói bất cứ điều gì không?
Hannodettoqualcosa?
Các bạn đã nói điều đó phải không?
số nhiều, vài người
Avetedettoquello?
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Ý sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Ý
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Ý đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress