5:00
32
Học
Ôn Tập
Tôi có một người anh trai
Sayapunyaseorangsaudaralaki-laki
Bạn có một người chị gái
số ít, một người
Kamupunyaseorangsaudaraperempuan
Cô ấy có một con chó
Diapunyaseekoranjing
Anh ấy có một con mèo
Diapunyaseekorkucing
Chúng tôi có một đứa con trai
Kamipunyaseoranganaklaki-laki
Họ có một đứa con gái
Merekapunyaseoranganakperempuan
Các bạn có một chiếc xe hơi
số nhiều, vài người
Kalianpunyasebuahmobil
Tôi không có em gái
Sayatidakpunyaseorangsaudaraperempuan
Bạn không có em trai
số ít, một người
Kamutidakpunyaseorangsaudaralaki-laki
Cô ấy không có một con mèo
Diatidakpunyaseekorkucing
Anh ấy không có một con chó
Diatidakpunyaseekoranjing
Chúng tôi không có một đứa con gái
Kamitidakpunyaseoranganakperempuan
Họ không có một đứa con trai
Merekatidakpunyaseoranganaklaki-laki
Các bạn không có một căn nhà
số nhiều, vài người
Kaliantidakpunyasebuahrumah
Tôi đã có bài tập về nhà
Sayapunyapekerjaanrumah
Bạn đã có một chiếc xe hơi
số ít, một người
Kamupunyasebuahmobil
Anh ấy đã có một người bạn gái
Diapunyaseorangpacar
Cô ấy đã có một người bạn trai
Diapunyaseorangpacar
Chúng tôi đã có khách
Kamikedatangantamu
Họ đã có những người hàng xóm
Merekapunyatetangga
Các bạn đã có những người bạn
số nhiều, vài người
Kalianpunyateman
Bạn có một người anh trai không?
số ít, một người
Apakahkamumemilikiseorangsaudaralaki-laki?
Anh ấy có một người chị gái không?
Apakahdiapunyasaudaraperempuan?
Cô ấy có một chiếc xe hơi phải không?
Apakahdiapunyasebuahmobil?
Chúng ta có vé không?
Apakitapunyatiket?
Họ có tiền không?
Apakahmerekapunyauang?
Các bạn có anh chị em ruột không?
số nhiều, vài người
Apakahkalianpunyasaudarakandung?
Bạn đã có một chiếc xe hơi phải không?
số ít, một người
Apakahkamupunyasebuahmobil?
Anh ta đã có tiền phải không?
Apakahdiapunyauang?
Cô ấy có thời gian không?
Apakahdiapunyawaktu?
Họ đã có giày phải không?
Apakahmerekapunyasepatu?
Các bạn đã có ô tô hả?
số nhiều, vài người
Apakahkalianpunyamobil?
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Indonesia sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Indonesia
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Indonesia đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress