5:00
Đại Từ
8
Học
Ôn Tập
tôi
εγώ
egṓ
bạn
số ít, một người
εσύ
esý
anh ấy
αυτός
autós
cô ấy
αυτή
autḗ
αυτό
autó
chúng tôi
εμείς
emeís
họ
αυτοί
autoí
các bạn
số nhiều, vài người
εσείς
eseís
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Hy Lạp sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Hy Lạp
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Hy Lạp đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress