5:00
Khi nào thì tôi được trả lương?
6
Học
Ôn Tập
Khi nào thì tôi được trả lương?
Kailanakomababayaran?
Vào cuối tháng
Sapagtataposngbuwan
Tôi cần phải trả tiền thuê nhà ngay bây giờ
Kailangankongbayaranangrentakongayon
Để xem tôi có thể giúp gì cho bạn
Titingnankokunganoangkayakonggawin
Tôi rất cảm kích
Pinapahalagahankoito
Điều đó sẽ giúp tôi rất nhiều
Malakiangmaitutulongnitosaakin
Học
Reset progress