5:00
Bạn thường xuyên tập luyện thân thể như thế nào?
6
Học
Ôn Tập
Bạn thường xuyên tập luyện thân thể như thế nào?
Gaanokadalaskanag-eehersisyo?
Tôi đi đến phòng tập mỗi ngày
Pumupuntaakosagymaraw-araw
Bạn trông thật tuyệt vời
Angayosmotingnan
Tôi có thể đi cùng bạn không?
Pwedebaakosumamasaiyo?
Chúng ta hãy cùng đi vào ngày mai
Sumamakabukas
Tôi sẽ bắt đầu vào tuần tới
Magsisimulaakosasusunodnalinggo
Học
Reset progress