5:00
Đây là cái gì?
6
Học
Ôn Tập
Đây là cái gì?
Hvaderdette?
Đó là một đài phát thanh cũ
Deterengammelradio
Nó có hoạt động không?
Virkerden?
Tôi không biết
Detvedjegikke
Tại sao bạn có nó?
Hvorforharduden?
Tôi sử dụng nó như một vật trang trí
Jegbrugerdensomdekoration
Học
Reset progress