5:00
Đi
56
Học
Ôn Tập
Tôi về nhà
Jdudomů
Bạn đi đến thư viện
số ít, một người
Jdidoknihovny
Anh ấy đi đến trường
Chodídoškoly
Cô ấy đi đến thư viện
Jdedoknihovny
Chúng tôi đi đến rạp chiếu phim
Jdemedokina
Họ đi đến tiệm bánh
Jdoudopekárny
Các bạn đi đến ngân hàng
số nhiều, vài người
Jdětedobanky
Tôi dự định đến đồn cảnh sát
Jdunapolicejnístanici
Bạn đang về nhà
số ít, một người
Jdešdomů
Anh ấy đang đi đến thư viện
Jdedoknihovny
Cô ấy đang đi học
Jdedoškoly
Chúng tôi đang đi đến tiệm bánh
Jdemedopekárny
Họ đang đi đến rạp chiếu phim
Jdoudokina
Các bạn đang đi đến nhà thờ
số nhiều, vài người
Jdetedokostela
Tôi không đi đến quán bar
Nechodímdobaru
Bạn không ra bến xe
số ít, một người
Nejdešnaautobusovénádraží
Anh ấy không ra quán cà phê
Nechodídokavárny
Cô ấy không đi nhà thờ
Nechodídokostela
Chúng tôi không đi đến phòng tập gym
Nechodímedoposilovny
Họ không đi đến tiệm làm tóc
Nechodídokadeřnictví
Các bạn không đi cắt tóc
số nhiều, vài người
Nechodítekholiči
Tôi không đang đi ra bến xe buýt
Nejdunaautobusovénádraží
Bạn không đang đi tới quán bar
số ít, một người
Nechodíšdobaru
Anh ấy không đang đi đến nhà thờ
Nechodídokostela
Cô ấy không đang ra quán cà phê
Nechodídokavárny
Chúng tôi không đang đi đến tiệm làm tóc
Nejdemekekadeřníkovi
Họ không đang đi cắt tóc
Nechodíkholiči
Các bạn không đang đến phòng tập gym
số nhiều, vài người
Nechodítedoposilovny
Tôi đã đến tòa thị chính của thành phố
Šeljsemnaradnici
Bạn đã đến khách sạn
số ít, một người
Šeljsidohotelu
Anh ấy đã đến một trang trại
Šelnafarmu
Cô ấy đã đến viện bảo tàng
Šladomuzea
Chúng tôi đã đến bãi đậu xe
Šlijsmenaparkoviště
Họ đã đến hiệu thuốc
Šlidolékárny
Các bạn đã đến đồn cảnh sát
số nhiều, vài người
Šlijstenapolicejnístanici
Tôi đã không đến bưu điện
Nešeljsemnapoštu
Bạn đã không đến nhà hàng
số ít, một người
Nešeljsidorestaurace
Anh ấy đã không đến sở thú
Nešeldozoo
Cô ấy đã không đi siêu thị
Nešladosupermarketu
Chúng tôi đã không đến trường
Nešlijsmedoškoly
Họ đã không đến thư viện
Nešlidoknihovny
Các bạn đã không đến tòa thị chính của thành phố
số nhiều, vài người
Nešlijstenaradnici
Tôi có đi đến một tiệm bánh không?
Chodímdopekárny?
Bạn có đi đến ngân hàng không?
số ít, một người
Chodíšdobanky?
Anh ấy có đi bar không?
Chodídobaru?
Cô ấy có đi đến trạm xe buýt không?
Jdenaautobusovénádraží?
Chúng ta đi đến một quán cà phê phải không?
Jdemedokavárny?
Họ đi đến nhà thờ phải không?
Chodídokostela?
Các bạn đi xem phim phải không?
số nhiều, vài người
Chodítedokina?
Tôi đã đến đó hả?
Šeljsemtam?
Bạn đã đi đến một tiệm làm tóc phải không?
số ít, một người
Šeljsikekadeřníkovi?
Anh ấy đã đi cắt tóc à?
Šelkholiči?
Cô ấy đã đến một bệnh viện phải không?
Šladonemocnice?
Chúng ta đã đi đến một khách sạn phải không?
Šlijsmedohotelu?
Họ đã đi đến một trang trại phải không?
Šlinafarmu?
Các bạn đã đi đến một viện bảo tàng phải không?
số nhiều, vài người
Šlijstedomuzea?
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Séc sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Séc
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Séc đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress