5:00
countWords
poľština
All
Podstatné mená
Slovesá
Prídavné mená
Frázy
Čet
Ty, ja a všetci
0/6
Čas počítať
0/8
Každodenné frázy
0/7
Činnosti
0/7
Náš svet
0/7
Pohyb
0/7
Popis vecí
0/8
Čo?
0/7
V mojej mysli
0/8
Technológie
0/7
Prečo?
0/6
Rozprávaj so mnou
0/7
Cestovanie
0/7
Kde?
0/7
Každodenný život
0/9
Stolovanie
0/8
Kedy?
0/7
Zdieľanie je starostlivosť
0/7
Voľný čas
0/8
Kto?
0/6
Dobré časy
0/7
Nakupovanie
0/6
Ktorý?
0/6
Späť do školy
0/6
Telo a choroby
0/6
Ako?
0/10