5:00
Panghalip
7
Mag-aral
Balikan
ako
yo
ikaw
isahan, isang tao
siya
él
siya
ella
kami
nosotros
sila
ellos
kayo
maramihan, maraming tao
vosotros
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Espanyol papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Espanyol
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Espanyol na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress