5:00
Mga numero
10
Mag-aral
Balikan
Isa
um
Dalawa
dois
Tatlo
trĂªs
Apat
quatro
Lima
cinco
Anim
seis
Pito
sete
Walo
oito
Siyam
nove
Sampu
dez
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Portuges papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Portuges
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Portuges na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress