5:00
Sinong anak mo?
6
Mag-aral
Balikan
Narito ako upang sunduin ang aking anak
Jegerherforåhentebarnetmitt
Sinong anak mo?
Hvilketbarnerditt?
Ang batang lalaki na nakasuot ng kayumangging sumbrero
Gutteniførtbrunhatt
Ang bata sa tabi ng mesa?
Barnetvedbordet?
Siya iyon
Deterham
Kamukha mo siya
Hanserutsomdeg
Mag-aral
Reset progress