5:00
Sa botika
18
Mag-aral
Balikan
Anong maitutulong ko sa 'yo?
WomitkannichIhnenbehilflichsein?
Mayroon akong namamagang lalamunan
IchhabeHalsschmerzen
Sinisipon ka ba?
HabenSieeinelaufendeNase?
Malala ang sipon ko
IchhabeeinesehrlaufendeNase
Inuubo ka ba?
HustenSie?
Mayroon akong tuyong ubo
IchhabeeinentrockenenHusten
Mayroon ka bang reseta?
HabenSieeinRezept?
Binigyan ako ng aking doktor ng reseta
MeinArztgabmireinRezept
Mayroon bang mga pangalawang epekto?
GibtesirgendwelcheNebenwirkungen?
Maaari kang makaranas ng pagkahilo
EskannzuSchwindelkommen
May sipon at lagnat ako
IchhabeeineErkältungmitFieber
Masakit ang ulo ko
IchhabeKopfschmerzen
Umiinom ako ng tatlong tableta bawat araw
IchnehmedreiTablettenproTag
Kailangan ko ng gamot para sa acid reflux
IchbraucheMedikamentegegensaurenReflux
Ang gamot na ito ay para sa aking alerdyi sa polen
DiesesMedikamentistfürmeinePollenallergie
Kailangan kong bumili ng mga band aid
IchmussPflasterkaufen
Kailangan ko ng mapapahid para sa pantal ko
IchbraucheeineCremefürmeinenAusschlag
Kailangan ko ng mga pangpawala ng sakit
IchbraucheSchmerzmittel
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Aleman papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Aleman
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Aleman na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress