5:00
Ano ito?
6
Mag-aral
Balikan
Ano ito?
Watisdit?
Ito ay isang lumang radyo
Hetiseenouderadio
Gumagana ba ito?
Werkthet?
Hindi ko alam
ikweethetniet
Bakit meron ka nito?
Waaromhebjijhet?
Ginagamit ko ito bilang dekorasyon
Ikgebruikhetalsdecoratie
Mag-aral
Reset progress