5:00
How often do you work out?
6
Study
Review
How often do you work out?
Jakczęstouprawiaszsport?
I go to the gym every day
Codzienniechodzęnasiłownię.
You look amazing
Wyglądaszniesamowicie.
Can I go with you?
Czymogęiśćztobą?
Let us go tomorrow
Chodźmyjutro.
I will start next week
Zacznęwprzyszłymtygodniu.
Study
Reset progress