5:00
Lezen
54
Leren
Herhalen
Ik lees boeken
tegenwoordige tijd
أنااقرأالكتب
Ana Aqr'a Al-Ktb
Jij leest veel
enkelvoud, één persoon, tegenwoordige tijd
أنتتقرأكثيراً
Ant Tqr'a Kthyraan
Hij leest tijdschriften
هويقرأالمجلات
Hw Yqr'a Al-Mjlat
Zij leest stripboeken
هيتقرأالكتبالمصورة
Hy Tqr'a Al-Ktb Al-Mswrh
Wij lezen alles
tegenwoordige tijd
نحننقرأكلشيء
Nhn Nqr'a Kl Shy'a
Zij lezen goed
tegenwoordige tijd
إنهميقرؤونجيداً
Inhm Yqru'wn Jydaan
Jullie lezen de brieven
meervoud, meerdere mensen, tegenwoordige tijd
أنتمتقرؤونالرسائل
Antm Tqru'wn Ar-Rsa'il
Ik lees een boek
أناأقرأكتاباً
Ana Aqr'a Ktabaan
Jij leest een tijdschrift
enkelvoud, één persoon
أنتتقرأمجلة
Ant Tqr'a Mjlh
Hij leest een stripboek
إنهيقرأكتابًافكاهيًا
Inh Yqr'a Ktabana Fkahyana
Zij leest berichten
هيتقرأالرسائل
Hy Tqr'a Ar-Rsa'il
Wij lezen
نحننقرأ
Nhn Nqr'a
Zij lezen
إنهميقرأون
Inhm Yqr'awn
Jullie lezen
meervoud, meerdere mensen
أنتمتقرأون
Antm Tqr'awn
Ik lees geen Engels
أنالاأقرأاللغةالإنجليزية
Ana La Aqr'a Al-Lght Al-Injlyzyh
Jij leest geen Frans
enkelvoud, één persoon
أنتلاتقرأاللغةالفرنسية
Ant La Tqr'a Al-Lght Al-Frnsyh
Hij leest geen Duits
هولايقرأاللغةالألمانية
Hw La Yqr'a Al-Lght Al-Almanyh
Zij leest geen Italiaans
هيلاتقرأاللغةالإيطالية
Hy La Tqr'a Al-Lght Al-Iytalyh
Wij lezen geen Koreaans
نحنلانقرأاللغةالكورية
Nhn La Nqr'a Al-Lght Al-Kwryh
Zij lezen geen Japans
إنهملايقرأوناللغةاليابانية
Inhm La Yqr'awn Al-Lght Al-Yabanyh
Jullie lezen geen Chinees
meervoud, meerdere mensen
أنتملاتقرأوناللغةالصينية
Antm La Tqr'awn Al-Lght As-Synyh
Ik lees haar bericht niet
أنالاأقرأرسالتها
Ana La Aqr'a Rsalt'ha
Jij leest mijn updates niet
enkelvoud, één persoon
أنتلاتقرأتحديثاتي
Ant La Tqr'a Thdythaty
Hij leest mijn berichten niet
إنهلايقرأمشاركاتي
Inh La Yqr'a Msharkaty
Zij leest haar boeken niet
هيلاتقرأكتبها
Hy La Tqr'a Ktbha
Wij lezen onze post niet
نحنلانقرأبريدنا
Nhn La Nqr'a Brydna
Zij lezen hun post niet
إنهملايقرؤونبريدهم
Inhm La Yqru'wn Bryd'hm
Jullie lezen niet
meervoud, meerdere mensen
أنتملاتقرأون
Antm La Tqr'awn
Ik heb al mijn berichten al gelezen
verleden tijd
أناقرأتكلرسائليبالفعل
Ana Qr'at Kl Rsa'ily Balf'l
Jij las het gisteren
enkelvoud, één persoon
أنتقرأتهبالأمس
Ant Qr'at'h Bal'ams
Hij las het een aantal jaren geleden
هوقرأهامنذعدةسنوات
Hw Qr'aha Mndh Adt Snwat
Zij las haar berichten een uur geleden
هيقرأترسائلهامنذساعة
Hy Qr'at Rsa'ilha Mndh Sa'h
Wij lazen dat boek afgelopen zomer
نحنقرأناهذاالكتابالصيفالماضي
Nhn Qr'ana Hdha Al-Ktab As-Syf Al-Mady
Zij lazen het vorige week
همقرأوهافيالأسبوعالماضي
Hm Qr'awha Fy Al-Asbw' Al-Mady
Jullie lazen het vorig semester
meervoud, meerdere mensen
أنتمقرأتموهفيالفصلالدراسيالماضي
Antm Qr'atmwh Fy Al-Fsl Ad-Drasy Al-Mady
Ik heb dat niet gelezen
أنالمأقرأذلك
Ana Lm Aqr'a Dhlk
Jij hebt mijn updates niet gelezen
enkelvoud, één persoon
أنتلمتقرأتحديثاتي
Ant Lm Tqr'a Thdythaty
Hij heeft het begin niet gelezen
إنهلميقرأالمقدمة
Inh Lm Yqr'a Al-Mqdmh
Zij heeft zijn berichten niet gelezen
هيلمتقرأمنشوراته
Hy Lm Tqr'a Mnshwrat'h
Wij hebben het nog niet gelezen
نحنلمنقرأهبعد
Nhn Lm Nqr'ah B'd
Zij hebben beide boeken niet gelezen
إنهملميقرأواكلاالكتابين
Inhm Lm Yqr'awa Kla Al-Ktabyn
Jullie hebben het niet helemaal gelezen
meervoud, meerdere mensen
أنتملمتقرأوهكله
Antm Lm Tqr'awh Klh
Lees jij mijn berichten?
enkelvoud, één persoon
هلتقرأرسائلي؟
Hl Tqr'a Rsa'ily?
Leest hij veel boeken?
هلهويقرأالكثيرمنالكتب؟
Hl Hw Yqr'a Al-Kthyr Mn Al-Ktb?
Leest zij iets?
هلهيتقرأأيشيء؟
Hl Hy Tqr'a Ay Shy'a?
Lezen wij vandaag?
هلنقرأاليوم؟
Hl Nqr'a Al-Ywm?
Lezen zij alles?
هليقرؤونكلشيء؟
Hl Yqru'wn Kl Shy'a?
Lezen jullie dat?
meervoud, meerdere mensen
هلتقرأونذلك؟
Hl Tqr'awn Dhlk?
Heb jij het artikel gelezen?
enkelvoud, één persoon
هلأنتقرأتالمقالة؟
Hl Ant Qr'at Al-Mqalh?
Heeft hij de krant gelezen?
هلهوقرأالصحيفة؟
Hl Hw Qr'a As-Shyfh?
Heeft zij mijn brief gelezen?
هلهيقرأترسالتي؟
Hl Hy Qr'at Rsalty?
Hebben wij de updates gelezen?
هلنحنقرأناالتحديثات؟
Hl Nhn Qr'ana At-Thdythat?
Hebben zij het bericht gelezen?
هلقرأواالرسالة؟
Hl Qr'awa Ar-Rsalh?
Hebben jullie de post gelezen?
meervoud, meerdere mensen
هلأنتمقرأتمالبريد؟
Hl Antm Qr'atm Al-Bryd?
Leren
Alle
Leer alle lessen
Vertalen
Vertaal van het Arabisch naar het Nederlands
Vertalen
Vertaal van het Nederlands naar het Arabisch
Luisteren
Luister en kies de juiste Arabisch zin
Luisteren
Luister en kies de juiste Nederlands zin
Bouwen
Zet de letters en woorden in de juiste volgorde
Wisselen
Ontdek welk woord is verwisselt
Blanco
Vul het ontbrekende woord in
Reset progress