5:00
Mít
32
Studovat
Opakování
Mám bratra
لديّأخ
Ldy'y Akh
Máš sestru
singulár, jedna osoba
أنتلديكأخت
Ant Ldyk Akht
Ona má psa
هيلديهاكلب
Hy Ldyha Klb
Má kočku
هولديهقطة
Hw Ldyh Qth
Máme kluka
نحنلديناولد
Nhn Ldyna Wld
Mají holku
هملديهمفتاة
Hm Ldyhm Ftah
Máte auto
množné číslo, několik lidí
أنتملديكمسيارة
Antm Ldykm Syarh
Nemám sestru
أناليسلديّأخت
Ana Lys Ldy'y Akht
Nemáš bratra
singulár, jedna osoba
أنتليسلديكأخ
Ant Lys Ldyk Akh
Nemá kočku
هيليسلديهاقطة
Hy Lys Ldyha Qth
Nemá psa
هوليسلديهكلب
Hw Lys Ldyh Klb
Nemáme holku
نحنليسلدينافتاة
Nhn Lys Ldyna Ftah
Nemají kluka
ليسلديهمولد
Lys Ldyhm Wld
Nemáte dům
množné číslo, několik lidí
أنتمليسلديكممنزل
Antm Lys Ldykm Mnzl
Měl jsem domácí úkol
كانلديواجبمنزلي
Kan Ldy Wajb Mnzly
Měl jsi auto
singulár, jedna osoba
كانتلديكسيارة
Kant Ldyk Syarh
Měl přítelkyni
كانتلديهصديقة
Kant Ldyh Sdyqh
Měla přítele
كانلديهاصديق
Kan Ldyha Sdyq
Měli jsme hosty
كانلدينازوار
Kan Ldyna Zwar
Měli sousedy
كانلديهمجيران
Kan Ldyhm Jyran
Měli jste kamarády
množné číslo, několik lidí
كانلديكمأصدقاء
Kan Ldykm Asdqa'a
Máš bratra?
singulár, jedna osoba
هللديكأخ؟
Hl Ldyk Akh?
Má sestru?
هللديهأخت؟
Hl Ldyh Akht?
Má auto?
هللديهاسيارة؟
Hl Ldyha Syarh?
Máme lístky?
هللديناتذاكر؟
Hl Ldyna Tdhakr?
Mají peníze?
هللديهممال؟
Hl Ldyhm Mal?
Máte sourozence?
množné číslo, několik lidí
هللديكمأخوة؟
Hl Ldykm Akhwh?
Měl jsi auto?
singulár, jedna osoba
هلكانتلديكسيارة؟
Hl Kant Ldyk Syarh?
Měl peníze?
هلكانلديهمال؟
Hl Kan Ldyh Mal?
Měla čas?
هلكانلديهاوقت؟
Hl Kan Ldyha Wqt?
Měli boty?
هلكانلديهمأحذية؟
Hl Kan Ldyhm Ahdhyh?
Měli jste auta?
množné číslo, několik lidí
هلكانتلديكمسيارات؟
Hl Kant Ldykm Syarat?
Studovat
Vše
Studujte všechny typy lekcí
Přeložit
Přeložte Arabština do Čeština
Přeložit
Přeložte Čeština do Arabština
Poslech
Poslouchejte a vyberte správnou Arabština větu
Poslech
Poslouchejte a vyberte správnou Čeština větu
Sestavit
Dejte slova nebo písmena do správného pořadí
Výměna
Zjistěte, které slovo bylo nahrazeno
Prázdno
Vyplňte chybějící slovo ve větě
Reset progress