5:00
Jít
56
Studovat
Opakování
Jdu domů
أناأذهبإلىالمنزل
Ana Adhhb Ila Al-Mnzl
Jdi do knihovny
singulár, jedna osoba
أنتتذهبإلىالمكتبة
Ant Tdhhb Ila Al-Mktbh
Chodí do školy
هويذهبإلىالمدرسة
Hw Ydhhb Ila Al-Mdrs'h
Jde do knihovny
هيتذهبإلىالمكتبة
Hy Tdhhb Ila Al-Mktbh
Jdeme do kina
نحننذهبإلىالسينما
Nhn Ndhhb Ila As-Synma
Jdou do pekárny
هميذهبونإلىالمخبز
Hm Ydhhbwn Ila Al-Mkhbz
Jděte do banky
množné číslo, několik lidí
أنتمتذهبونإلىالبنك
Antm Tdhhbwn Ila Al-Bnk
Jdu na policejní stanici
أناذاهبإلىمركزالشرطة
Ana Dhahb Ila Mrkz Ash-Shrth
Jdeš domů
singulár, jedna osoba
أنتذاهبالىالمنزل
Ant Dhahb Al-A Al-Mnzl
Jde do knihovny
هوذاهبإلىالمكتبة
Hw Dhahb Ila Al-Mktbh
Jde do školy
هيذاهبةإليالمدرسة
Hy Dhahbt Ily Al-Mdrs'h
Jdeme do pekárny
نحنذاهبونإلىالمخبز
Nhn Dhahbwn Ila Al-Mkhbz
Jdou do kina
همذاهبونإلىالسينما
Hm Dhahbwn Ila As-Synma
Jdete do kostela
množné číslo, několik lidí
أنتمذاهبونإلىالكنيسة
Antm Dhahbwn Ila Al-Knys'h
Nechodím do baru
أنالاأذهبإلىالحانة
Ana La Adhhb Ila Al-Hanh
Nejdeš na autobusové nádraží
singulár, jedna osoba
أنتلاتذهبإلىمحطةالحافلات
Ant La Tdhhb Ila Mhtt Al-Haflat
Nechodí do kavárny
هولايذهبإلىالمقهى
Hw La Ydhhb Ila Al-Mqha
Nechodí do kostela
هيلاتذهبإلىالكنيسة
Hy La Tdhhb Ila Al-Knys'h
Nechodíme do posilovny
نحنلانذهبإلىصالةالألعابالرياضية
Nhn La Ndhhb Ila Salt Al-Al'ab Ar-Ryadyh
Nechodí do kadeřnictví
هملايذهبونإلىمصففالشعر
Hm La Ydhhbwn Ila Msff Ash-Sh'r
Nechodíte k holiči
množné číslo, několik lidí
أنتملاتذهبونإلىالحلاق
Antm La Tdhhbwn Ila Al-Hlaq
Nejdu na autobusové nádraží
أنالنأذهبإلىمحطةالحافلات
Ana Ln Adhhb Ila Mhtt Al-Haflat
Nechodíš do baru
singulár, jedna osoba
أنتلنتذهبإلىالحانة
Ant Ln Tdhhb Ila Al-Hanh
Nechodí do kostela
هولنيذهبإلىالكنيسة
Hw Ln Ydhhb Ila Al-Knys'h
Nechodí do kavárny
هيلنتذهبإلىالمقهى
Hy Ln Tdhhb Ila Al-Mqha
Nejdeme ke kadeřníkovi
نحنلننذهبإلىمصففالشعر
Nhn Ln Ndhhb Ila Msff Ash-Sh'r
Nechodí k holiči
هملنيذهبواإلىالحلاق
Hm Ln Ydhhbwa Ila Al-Hlaq
Nechodíte do posilovny
množné číslo, několik lidí
أنتملنتذهبواإلىصالةالألعابالرياضية
Antm Ln Tdhhbwa Ila Salt Al-Al'ab Ar-Ryadyh
Šel jsem na radnici
أناذهبتإلىمجلسالمدينة
Ana Dhhbt Ila Mjls Al-Mdynh
Šel jsi do hotelu
singulár, jedna osoba
أنتذهبتإلىالفندق
Ant Dhhbt Ila Al-Fndq
Šel na farmu
هوذهبإلىمزرعة
Hw Dhhb Ila Mzr'h
Šla do muzea
هيذهبتإلىالمتحف
Hy Dhhbt Ila Al-Mthf
Šli jsme na parkoviště
نحنذهبناإلىموقفالسيارات
Nhn Dhhbna Ila Mwqf As-Syarat
Šli do lékárny
همذهبواإلىالصيدلية
Hm Dhhbwa Ila As-Sydlyh
Šli jste na policejní stanici
množné číslo, několik lidí
أنتمذهبتمإلىمركزالشرطة
Antm Dhhbtm Ila Mrkz Ash-Shrth
Nešel jsem na poštu
أنالمأذهبإلىمكتبالبريد
Ana Lm Adhhb Ila Mktb Al-Bryd
Nešel jsi do restaurace
singulár, jedna osoba
أنتلمتذهبإلىالمطعم
Ant Lm Tdhhb Ila Al-Mt'm
Nešel do zoo
هولميذهبإلىحديقةالحيوانات
Hw Lm Ydhhb Ila Hdyqt Al-Hywanat
Nešla do supermarketu
هيلمتذهبإلىالسوبرماركت
Hy Lm Tdhhb Ila As-Swbr Markt
Nešli jsme do školy
نحنلمنذهبإلىالمدرسة
Nhn Lm Ndhhb Ila Al-Mdrs'h
Nešli do knihovny
هملميذهبواإلىمكتبة
Hm Lm Ydhhbwa Ila Mktbh
Nešli jste na radnici
množné číslo, několik lidí
أنتملمتذهبواإلىمجلسالمدينة
Antm Lm Tdhhbwa Ila Mjls Al-Mdynh
Chodím do pekárny?
هلأذهبإلىمخبز؟
Hl Adhhb Ila Mkhbz?
Chodíš do banky?
singulár, jedna osoba
هلأنتتذهبإلىالبنك؟
Hl Ant Tdhhb Ila Al-Bnk?
Chodí do baru?
هلهويذهبإلىحانة؟
Hl Hw Ydhhb Ila Hanh?
Jde na autobusové nádraží?
هلهيتذهبإلىمحطةالحافلات؟
Hl Hy Tdhhb Ila Mhtt Al-Haflat?
Jdeme do kavárny?
هلنذهبإلىمقهى؟
Hl Ndhhb Ila Mqha?
Chodí do kostela?
هلهميذهبونإلىكنيسة؟
Hl Hm Ydhhbwn Ila Knys'h?
Chodíte do kina?
množné číslo, několik lidí
هلأنتمتذهبونإلىالسينما؟
Hl Antm Tdhhbwn Ila As-Synma?
Šel jsem tam?
هلأناذهبتإلىهناك؟
Hl Ana Dhhbt Ila Hnak?
Šel jsi ke kadeřníkovi?
singulár, jedna osoba
هلأنتذهبتإلىمصففشعر؟
Hl Ant Dhhbt Ila Msff Sh'r?
Šel k holiči?
هلهوذهبإلىحلاق؟
Hl Hw Dhhb Ila Hlaq?
Šla do nemocnice?
هلهيذهبتإلىمستشفى؟
Hl Hy Dhhbt Ila Mstshfa?
Šli jsme do hotelu?
هلنحنذهبناإلىفندق؟
Hl Nhn Dhhbna Ila Fndq?
Šli na farmu?
هلهمذهبواإلىمزرعة؟
Hl Hm Dhhbwa Ila Mzr'h?
Šli jste do muzea?
množné číslo, několik lidí
هلأنتمذهبتمإلىمتحف؟
Hl Antm Dhhbtm Ila Mthf?
Studovat
Vše
Studujte všechny typy lekcí
Přeložit
Přeložte Arabština do Čeština
Přeložit
Přeložte Čeština do Arabština
Poslech
Poslouchejte a vyberte správnou Arabština větu
Poslech
Poslouchejte a vyberte správnou Čeština větu
Sestavit
Dejte slova nebo písmena do správného pořadí
Výměna
Zjistěte, které slovo bylo nahrazeno
Prázdno
Vyplňte chybějící slovo ve větě
Reset progress