5:00
Có & Không
14
Học
Ôn Tập
Evet
Không
Hayır
Xin chào
Merhaba
Cảm ơn bạn
Teşekkürederim
Xin vui lòng
Lütfen
Không có gì
Ricaederim
Xin lỗi
Affedersiniz
Tôi xin lỗi
Üzgünüm
Tại sao?
Neden?
Khi nào?
Nezaman?
Ở đâu?
Nerede?
Ai?
Kim?
Làm thế nào?
Nasıl?
Gì?
Ne?
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress