5:00
Có & Không
14
Học
Ôn Tập
Không
No
Xin chào
Hola
Cảm ơn bạn
Gracias
Xin vui lòng
Porfavor
Không có gì
Denada
Xin lỗi
Perdóneme
Tôi xin lỗi
Losiento
Tại sao?
¿Porqué?
Khi nào?
¿Cuándo?
Ở đâu?
¿Dónde?
Ai?
¿Quién?
Làm thế nào?
¿Cómo?
Gì?
¿Qué?
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Tây Ban Nha sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Tây Ban Nha
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Tây Ban Nha đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress