5:00
Đi
56
Học
Ôn Tập
Tôi về nhà
Idemdomov
Bạn đi đến thư viện
số ít, một người
Idešdoknižnice
Anh ấy đi đến trường
Onchodídoškoly
Cô ấy đi đến thư viện
Chodídoknižnice
Chúng tôi đi đến rạp chiếu phim
Chodímedokina
Họ đi đến tiệm bánh
Chodiadopekárne
Các bạn đi đến ngân hàng
số nhiều, vài người
Chodítedobanky
Tôi dự định đến đồn cảnh sát
Idemnapolicajnústanicu
Bạn đang về nhà
số ít, một người
Idešdomov
Anh ấy đang đi đến thư viện
Idedoknižnice
Cô ấy đang đi học
Idedoškoly
Chúng tôi đang đi đến tiệm bánh
Idemedopekárne
Họ đang đi đến rạp chiếu phim
Idúdokina
Các bạn đang đi đến nhà thờ
số nhiều, vài người
Idetedokostola
Tôi không đi đến quán bar
Nechodímdobaru
Bạn không ra bến xe
số ít, một người
Nechodíšnaautobusovústanicu
Anh ấy không ra quán cà phê
Nechodídokaviarne
Cô ấy không đi nhà thờ
Nechodídokostola
Chúng tôi không đi đến phòng tập gym
Nechodímedoposilňovne
Họ không đi đến tiệm làm tóc
Nechodiakukaderníkovi
Các bạn không đi cắt tóc
số nhiều, vài người
Nechodítekholičovi
Tôi không đang đi ra bến xe buýt
Nejdemnaautobusovústanicu
Bạn không đang đi tới quán bar
số ít, một người
Nejdešdobaru
Anh ấy không đang đi đến nhà thờ
Nejdedokostola
Cô ấy không đang ra quán cà phê
Nejdedokaviarne
Chúng tôi không đang đi đến tiệm làm tóc
Nejdemekukaderníkovi
Họ không đang đi cắt tóc
Nejdúkholičovi
Các bạn không đang đến phòng tập gym
số nhiều, vài người
Nejdetedoposilňovne
Tôi đã đến tòa thị chính của thành phố
Išielsomnamestskýúrad
Bạn đã đến khách sạn
số ít, một người
Išielsidohotela
Anh ấy đã đến một trang trại
Išielnafarmu
Cô ấy đã đến viện bảo tàng
Išladomúzea
Chúng tôi đã đến bãi đậu xe
Išlismenaparkovisko
Họ đã đến hiệu thuốc
Išlidolekárne
Các bạn đã đến đồn cảnh sát
số nhiều, vài người
Išlistenapolicajnústanicu
Tôi đã không đến bưu điện
Nešielsomnapoštu
Bạn đã không đến nhà hàng
số ít, một người
Nešielsidoreštaurácie
Anh ấy đã không đến sở thú
Nešieldozoo
Cô ấy đã không đi siêu thị
Nešladosupermarketu
Chúng tôi đã không đến trường
Nešlismedoškoly
Họ đã không đến thư viện
Nešlidoknižnice
Các bạn đã không đến tòa thị chính của thành phố
số nhiều, vài người
Nešlistenamestskýúrad
Tôi có đi đến một tiệm bánh không?
Idemdopekárne?
Bạn có đi đến ngân hàng không?
số ít, một người
Chodíšdobanky?
Anh ấy có đi bar không?
Chodídobaru?
Cô ấy có đi đến trạm xe buýt không?
Chodínaautobusovústanicu?
Chúng ta đi đến một quán cà phê phải không?
Chodímedokaviarne?
Họ đi đến nhà thờ phải không?
Chodiadokostola?
Các bạn đi xem phim phải không?
số nhiều, vài người
Chodítedokina?
Tôi đã đến đó hả?
Išielsomtam?
Bạn đã đi đến một tiệm làm tóc phải không?
số ít, một người
Išielsikukaderníčke?
Anh ấy đã đi cắt tóc à?
Išielkholičovi?
Cô ấy đã đến một bệnh viện phải không?
Išladonemocnice?
Chúng ta đã đi đến một khách sạn phải không?
Išlismedohotela?
Họ đã đi đến một trang trại phải không?
Išlinafarmu?
Các bạn đã đi đến một viện bảo tàng phải không?
số nhiều, vài người
Išlistedomúzea?
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Slovakia sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Slovakia
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Slovakia đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress