5:00
Có & Không
14
Học
Ôn Tập
Да
Da
Không
Нет
Net
Xin chào
Привет
Privet
Cảm ơn bạn
Спасибо
Spasibo
Xin vui lòng
Пожалуйста
Požalujsta
Không có gì
Пожалуйста
Požalujsta
Xin lỗi
Извинитеменя
Izvinite menâ
Tôi xin lỗi
Мнежаль
Mne žalʹ
Tại sao?
Почему?
Počemu?
Khi nào?
Когда?
Kogda?
Ở đâu?
Где?
Gde?
Ai?
Кто?
Kto?
Làm thế nào?
Как?
Kak?
Gì?
Что?
Čto?
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Nga sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Nga
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Nga đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress