5:00
Quần áo của tôi đâu?
6
Học
Ôn Tập
Quần áo của tôi đâu?
Гдемояодежда?
Gde moâ odežda?
Chúng đang ở trong tiệm giặt ủi
Онавстирке
Ona v stirke
Tôi không có gì để mặc cả
Мненечегонадеть
Mne nečego nadetʹ
Bạn có thể mượn của tôi
Тыможешьодолжитьмою
Ty možešʹ odolžitʹ moû
Quần áo của bạn quá nhỏ đối với tôi
Твояодеждаслишкоммаладляменя
Tvoâ odežda sliškom mala dlâ menâ
Vậy thì bạn phải đợi thôi
Тогдатебепридетсяподождать
Togda tebe pridetsâ podoždatʹ
Học
Reset progress