5:00
Biết
42
Học
Ôn Tập
Tôi biết điều đó
Euseidisso
Bạn biết điều này
số ít, một người
Tusabesdisto
Anh ấy biết điều này
Elesabedisto
Cô ấy biết về nó
Elasabe-o
Chúng tôi biết mọi thứ
Nóssabemostudo
Họ biết nhiều điều
Elessabemcoisas
Các bạn biết rất nhiều
số nhiều, vài người
Vocêssabembastante
Tôi không biết nó
Eunãoosei
Bạn không biết nhiều
số ít, một người
Tunãosabesmuito
Anh ấy không biết
Elenãosabe
Cô ấy không biết điều đó
Elanãosabedisso
Chúng tôi không biết nó
Nósnãoosabemos
Họ không biết bất cứ điều gì cả
Elesnãosabemdenada
Các bạn không biết tại sao
số nhiều, vài người
Vocêsnãosabemoporquê
Tôi biết tại sao
Eusabiaoporquê
Bạn đã biết cách
số ít, một người
Tusabiascomo
Anh ấy đã biết về nó
Elesabia-o
Cô ấy đã biết rằng
Elasabiadisso
Chúng tôi đã biết nó
Nóssabíamos
Họ đã đã biết quá nhiều
Elessabiamdemasiado
Các bạn đã biết tại sao
số nhiều, vài người
Vocêssabiamoporquê
Tôi đã không biết điều đó
Eunãosabiadisso
Bạn đã không biết nó
số ít, một người
Tunãoosabias
Anh ấy đã không biết mọi thứ
Elenãosabiadetudo
Cô ấy đã không biết bất kỳ điều gì cả
Elanãosabiadenada
Chúng tôi đã không biết điều đó
Nósnãosabíamosdisso
Họ đã không biết điều đó
Elesnãoosabiam
Các bạn không biết tại sao
số nhiều, vài người
Vocêsnãosabiamoporquê
Tôi có biết làm thế nào không?
Euseicomo?
Bạn có biết khi nào không?
số ít, một người
Tusabesquando?
Anh ta có biết ai không?
Elesabequem?
Cô ấy có biết về nó không?
Elasabedisso?
Chúng ta có biết bao nhiêu không?
Nóssabemosquantos?
Họ có biết tại sao không?
Elessabemoporquê?
Các bạn có biết ở đâu không?
số nhiều, vài người
Vocêssabemonde?
Tôi đã biết điều đó phải không?
Eusabiadisso?
Bạn đã biết điều này sao?
số ít, một người
Tusabiasdisto?
Anh ấy đã biết quá nhiều phải không?
Elesabiademasiado?
Cô ấy đã biết quá ít phải không?
Elasabiamuitopouco?
Chúng ta đã biết điều đó sao?
Nóssabíamosdisso?
Họ đã biết nó đúng không?
Elessabiam-no?
Các bạn đã biết ở đâu phải không?
số nhiều, vài người
Vocêssabiamonde?
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Bồ Đào Nha sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Bồ Đào Nha
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Bồ Đào Nha đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress