5:00
Đây là cái gì?
6
Học
Ôn Tập
Đây là cái gì?
이게뭐야?
ige mwoya?
Đó là một đài phát thanh cũ
오래된라디오야
oraedoen radioya
Nó có hoạt động không?
작동해?
jakdonghae?
Tôi không biết
나도몰라
nado molra
Tại sao bạn có nó?
가지고있어?
wae gajigoiteo?
Tôi sử dụng nó như một vật trang trí
장식용으로사용하고있어
jangshikyongeuro sayonghago iteo
Học
Reset progress