5:00
32
Học
Ôn Tập
Tôi có một người anh trai
Hounfratello
Bạn có một người chị gái
số ít, một người
Haiunasorella
Cô ấy có một con chó
Hauncane
Anh ấy có một con mèo
Haungatto
Chúng tôi có một đứa con trai
Abbiamounfiglio
Họ có một đứa con gái
Hannounafiglia
Các bạn có một chiếc xe hơi
số nhiều, vài người
Aveteunamacchina
Tôi không có em gái
Nonhounasorella
Bạn không có em trai
số ít, một người
Nonhaiunfratello
Cô ấy không có một con mèo
Nonhaungatto
Anh ấy không có một con chó
Nonhauncane
Chúng tôi không có một đứa con gái
Nonabbiamounafiglia
Họ không có một đứa con trai
Nonhannounfiglio
Các bạn không có một căn nhà
số nhiều, vài người
Nonaveteunacasa
Tôi đã có bài tập về nhà
Avevoicompiti
Bạn đã có một chiếc xe hơi
số ít, một người
Aveviunamacchina
Anh ấy đã có một người bạn gái
Avevaunaragazza
Cô ấy đã có một người bạn trai
Avevaunragazzo
Chúng tôi đã có khách
Avevamoospiti
Họ đã có những người hàng xóm
Avevanodeivicini
Các bạn đã có những người bạn
số nhiều, vài người
Avevatedegliamici
Bạn có một người anh trai không?
số ít, một người
Haiunfratello?
Anh ấy có một người chị gái không?
Haunasorella?
Cô ấy có một chiếc xe hơi phải không?
Haunamacchina?
Chúng ta có vé không?
Abbiamoibiglietti?
Họ có tiền không?
Hannosoldi?
Các bạn có anh chị em ruột không?
số nhiều, vài người
Avetefratelliosorelle?
Bạn đã có một chiếc xe hơi phải không?
số ít, một người
Aveviunamacchina?
Anh ta đã có tiền phải không?
Avevasoldi?
Cô ấy có thời gian không?
Avevatempo?
Họ đã có giày phải không?
Avevanolescarpe?
Các bạn đã có ô tô hả?
số nhiều, vài người
Avevatelemacchine?
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Ý sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Ý
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Ý đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress