5:00
Bé nào là con của bạn?
6
Học
Ôn Tập
Tôi ở đây để đón con tôi
Sayadisiniuntukmenjemputanaksaya
Bé nào là con của bạn?
Yangmanaanakmu?
Cậu bé đội mũ nâu
Anaklaki-lakiyangmemakaitopicoklat
Đứa trẻ bên cạnh cái bàn phải không?
Anakyangdimeja?
Là con tôi đó
Itudia
Cậu bé nhìn giống bạn lắm
Diaterlihatsepertikamu
Học
Reset progress