5:00
Cô gái đó là ai?
6
Học
Ôn Tập
Cô gái đó là ai?
Kiazalány?
Đó là bạn gái của tôi
Abarátnőm
Tôi tưởng là bạn độc thân
Azthittemegyedülállóvagy
Chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò
Mostkezdtünkrandevúzni
Các bạn đã gặp nhau như thế nào?
Hogyanismerkedtetekmeg?
Chúng tôi đã gặp nhau trên internet
Azinternetenismerkedtünkmeg
Học
Reset progress