5:00
Đi
56
Học
Ôn Tập
Tôi về nhà
Hazamegyek
Bạn đi đến thư viện
số ít, một người
Könyvtárbamész
Anh ấy đi đến trường
Iskolábamegy
Cô ấy đi đến thư viện
Könyvtárbamegy
Chúng tôi đi đến rạp chiếu phim
Mozibamegyünk
Họ đi đến tiệm bánh
Pékségbemennek
Các bạn đi đến ngân hàng
số nhiều, vài người
Bankbamentek
Tôi dự định đến đồn cảnh sát
Arendőrségremegyek
Bạn đang về nhà
số ít, một người
Hazamész
Anh ấy đang đi đến thư viện
Könyvtárbamegy
Cô ấy đang đi học
Iskolábamegy
Chúng tôi đang đi đến tiệm bánh
Pékségbemegyünk
Họ đang đi đến rạp chiếu phim
Mozibamennek
Các bạn đang đi đến nhà thờ
số nhiều, vài người
Atemplombamentek
Tôi không đi đến quán bar
Nemmegyekabárba
Bạn không ra bến xe
số ít, một người
Nemmészabuszmegállóba
Anh ấy không ra quán cà phê
Nemmegyakávézóba
Cô ấy không đi nhà thờ
Nemmegyatemplomba
Chúng tôi không đi đến phòng tập gym
Nemmegyünkazedzőterembe
Họ không đi đến tiệm làm tóc
Nemmennekfodrászhoz
Các bạn không đi cắt tóc
số nhiều, vài người
Nemmentekfodrászhoz
Tôi không đang đi ra bến xe buýt
Nemmegyekabuszmegállóba
Bạn không đang đi tới quán bar
số ít, một người
Nemmészabárba
Anh ấy không đang đi đến nhà thờ
Nemmegytemplomba
Cô ấy không đang ra quán cà phê
Nemmegyakávézóba
Chúng tôi không đang đi đến tiệm làm tóc
Nemmegyünkfodrászhoz
Họ không đang đi cắt tóc
Nemmennekfodrászhoz
Các bạn không đang đến phòng tập gym
số nhiều, vài người
Nemmentekazedzőterembe
Tôi đã đến tòa thị chính của thành phố
Elmentemavárosházára
Bạn đã đến khách sạn
số ít, một người
Aszállodábamentél
Anh ấy đã đến một trang trại
Elmentegyfarmra
Cô ấy đã đến viện bảo tàng
Amúzeumbament
Chúng tôi đã đến bãi đậu xe
Elmentünkaparkolóba
Họ đã đến hiệu thuốc
Agyógyszertárbamentek
Các bạn đã đến đồn cảnh sát
số nhiều, vài người
Elmentetekarendőrségre
Tôi đã không đến bưu điện
Nemmentemelapostára
Bạn đã không đến nhà hàng
số ít, một người
Nemmentélelazétterembe
Anh ấy đã không đến sở thú
Nemmentelazállatkertbe
Cô ấy đã không đi siêu thị
Nemmentközértbe
Chúng tôi đã không đến trường
Nemmentünkiskolába
Họ đã không đến thư viện
Nemmentekkönyvtárba
Các bạn đã không đến tòa thị chính của thành phố
số nhiều, vài người
Nemmentetekavárosházára
Tôi có đi đến một tiệm bánh không?
Apékségbemegyek?
Bạn có đi đến ngân hàng không?
số ít, một người
Mészabankba?
Anh ấy có đi bar không?
Abárbamegy?
Cô ấy có đi đến trạm xe buýt không?
Abuszmegállóbamegy?
Chúng ta đi đến một quán cà phê phải không?
Akávézóbamegyünk?
Họ đi đến nhà thờ phải không?
Atemplombamennek?
Các bạn đi xem phim phải không?
số nhiều, vài người
Mentekmoziba?
Tôi đã đến đó hả?
Odamentem?
Bạn đã đi đến một tiệm làm tóc phải không?
số ít, một người
Elmentélafodrászhoz?
Anh ấy đã đi cắt tóc à?
Elmentfodrászhoz?
Cô ấy đã đến một bệnh viện phải không?
Kórházbament?
Chúng ta đã đi đến một khách sạn phải không?
Szállodábamentünk?
Họ đã đi đến một trang trại phải không?
Egyfarmramentek?
Các bạn đã đi đến một viện bảo tàng phải không?
số nhiều, vài người
Múzeumbamentetek?
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Hungary sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Hungary
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Hungary đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress