5:00
Đại Từ
8
Học
Ôn Tập
tôi
मैं
maiṁ
bạn
số ít, một người
आप
āpa
anh ấy
वह
vaha
cô ấy
वह
vaha
यह
yaha
chúng tôi
हम
hama
họ
वे
các bạn
số nhiều, vài người
आपलोग
āpa lōga
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Hindi sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Hindi
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Hindi đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress