5:00
Có & Không
14
Học
Ôn Tập
Oui
Không
Non
Xin chào
Bonjour
Cảm ơn bạn
Merci
Xin vui lòng
S'ilvousplaît
Không có gì
derien
Xin lỗi
Excusez-moi
Tôi xin lỗi
Pardon
Tại sao?
Pourquoi?
Khi nào?
Quand?
Ở đâu?
Où?
Ai?
Qui?
Làm thế nào?
Comment?
Gì?
Quoi?
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Pháp sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Pháp
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Pháp đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress