5:00
Đại Từ
8
Học
Ôn Tập
tôi
minä
bạn
số ít, một người
sinä
anh ấy
hän
cô ấy
hän
se
chúng tôi
me
họ
he
các bạn
số nhiều, vài người
te
Học
Tất cả
Mọi cách học
Dịch
Dịch từ Tiếng Phần Lan sang Tiếng Việt
Dịch
Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Phần Lan
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Phần Lan đúng
Nghe
Nghe và chọn ra câu Tiếng Việt đúng
Sắp xếp
Sắp xếp các từ hoặc chữ cái theo thứ tự đúng
Thay thế
Tìm từ đã bị thay thế
Chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu
Reset progress