5:00
Đây là cái gì?
6
Học
Ôn Tập
Đây là cái gì?
Whatisthis?
Đó là một đài phát thanh cũ
Itisanoldradio
Nó có hoạt động không?
Doesitwork?
Tôi không biết
Idonotknow
Tại sao bạn có nó?
Whydoyouhaveit?
Tôi sử dụng nó như một vật trang trí
Iuseitasadecoration
Học
Reset progress