5:00
Đây là cái gì?
6
Học
Ôn Tập
Đây là cái gì?
Cojetohle?
Đó là một đài phát thanh cũ
Jetostarérádio
Nó có hoạt động không?
Funguje?
Tôi không biết
Nevím
Tại sao bạn có nó?
Pročhomáš?
Tôi sử dụng nó như một vật trang trí
Používámhojakodekoraci
Học
Reset progress