5:00
Bạn thường xuyên tập luyện thân thể như thế nào?
6
Học
Ôn Tập
Bạn thường xuyên tập luyện thân thể như thế nào?
Jakčastoposiluješ?
Tôi đi đến phòng tập mỗi ngày
Doposilovnychodímkaždýden
Bạn trông thật tuyệt vời
Vypadášúžasně
Tôi có thể đi cùng bạn không?
Můžujítstebou?
Chúng ta hãy cùng đi vào ngày mai
Pojďmezítra
Tôi sẽ bắt đầu vào tuần tới
Začnupříštítýden
Học
Reset progress