5:00
Cô gái đó là ai?
6
Học
Ôn Tập
Cô gái đó là ai?
谁?
nà wèi gū niang shì shuí?
Đó là bạn gái của tôi
tā shì wǒ de nǚ péng you
Tôi tưởng là bạn độc thân
wǒ yǐ wèi nǐ dān shēn
Chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò
wǒ men gāng kāi shǐ yuē huì
Các bạn đã gặp nhau như thế nào?
的?
nǐ men shì zěn me rèn shi de?
Chúng tôi đã gặp nhau trên internet
wǒ men shì zài wǎng shàng rèn shi de
Học
Reset progress