5:00
Bé nào là con của bạn?
6
Học
Ôn Tập
Tôi ở đây để đón con tôi
أناهنالآخذطفلي
Ana Hna L'aakhdh Tfly
Bé nào là con của bạn?
أيهمطفلكِ؟
Ayhm Tflki?
Cậu bé đội mũ nâu
الولدالذييرتديقبعةبنية
Al-Wld Adh-Dhy Yrtdy Qb't Bnyh
Đứa trẻ bên cạnh cái bàn phải không?
الطفلالقريبمنالطاولة؟
At-Tfl Al-Qryb Mn At-Tawlh?
Là con tôi đó
إنههو
Inh Hw
Cậu bé nhìn giống bạn lắm
إنهيشبهكِ
Inh Yshbhki
Học
Reset progress