5:00
10 ord
Indonesiska
Allt
Substantiv
Verb
Adjektiv
Frasböcker
Chatt
Du, jag och alla
0/6
Dags att räkna
0/8
Vardagligt samtal
0/7
Saker vi gör
0/7
Vår värld
0/7
Rör på dig
0/7
Beskriva saker
0/8
Vad?
0/7
I mitt huvud
0/8
Teknologi
0/7
Varför?
0/6
Prata med mig
0/7
Resa
0/7
Var?
0/7
Dagligt liv
0/9
Äta
0/8
När?
0/7
Dela med dig
0/7
Roliga saker
0/8
Vem?
0/6
Härliga tider
0/7
Låt oss köpa det
0/6
Vilket?
0/6
Tillbaka till skolan
0/6
Känna sig sjuk
0/6
Hur?
0/10