5:00
Platser
24
Studera
Upprepa
en skola
aschool
ett bibliotek
alibrary
en flygplats
anairport
ett bageri
abakery
en bank
abank
en bar
abar
en busstation
abusstation
ett kafé
acafé
en kyrka
achurch
en biograf
acinema
ett gym
agym
en frisör
ahairdresser
en barberare
abarber
ett sjukhus
ahospital
ett hotell
ahotel
ett fängelse
aprison
ett museum
amuseum
en parkeringsplats
aparkinglot
ett apotek
apharmacy
en polisstation
apolicestation
ett postkontor
apostoffice
en restaurang
arestaurant
ett zoo
azoo
en mataffär
asupermarket
Studera
Allt
Studera alla lektionstyper
Översätt
Översätt från Engelska till Svenska
Översätt
Översätt från Svenska till Engelska
Lyssna
Lyssna och välj den korrekta Engelska meningen
Lyssna
Lyssna och välj den korrekta Svenska meningen
Bygg
Sätt ord eller bokstäver i rätt ordning
Ersätt
Ta reda på vilket ord som har ersatts
Blank
Fyll i det saknade ordet i meningen
Reset progress