5:00
Na farmácia
18
Estudar
Rever
Como posso ajudá-lo?
なにかごようですか?
nanika goyou desu ka ?
Tenho uma dor de garganta
わたしのどいたいです
watashi wa nodo ga i tai desu
Tem corrimento nasal?
はなみずでますか?
hanamizu ga de masu ka ?
Tenho o nariz a pingar muito
はなみずすごくでます
hanamizu ga sugoku de masu
Está a tossir?
せきしていますか?
seki wo shi te i masu ka ?
Tenho uma tosse seca
からぜきでます
kara ze kiga de masu
Tem prescrição?
しょほうせんありますか?
shohosen wa ari masu ka ?
O meu médico deu-me uma prescrição
わたしいしゃしょほうせんくれました
watashi no isha wa shohosen wo kure mashi ta
Há algum efeito secundário?
ふくさようありますか?
fukusayo wa ari masu ka ?
Pode sentir tonturas
めまいかんじるかもしれません
memai wo kanjiru kamo shire mase ne
Tenho uma constipação com febre
わたしねつあるかぜひいています
watashi wa netsu ga aru kaze wo hii te i masu
Tenho uma dor de cabeça
ずつうします
zutsuu ga shi masu
Tomo três comprimidos por dia
わたしいちにちさんじょうのみます
watashi wa ichinichi ni san jou nomi masu
Preciso de medicação para o refluxo gástrico
いさんぎゃくりゅうくすりひつようです
i san no gyaku ryu no kusuri ga hitsu you desu
Este medicamento é para a minha alergia ao pólen
これかふんしょうくすりです
kore wa kafu ne sho yo no kusuri desu
Preciso de comprar pensos rápidos
ばんどえいどかわないといけません
ban doe ido wo kawa nai to ike mase ne
Preciso de um creme para a minha erupção cutânea
ほっしんくりーむひつようです
hotsushin no kuri te mu ga hitsu you desu
Preciso de analgésicos
わたしいたみどめひつようです
watashi wa itamidome ga hitsu you desu
Estudar
Todos
Estudar todos os tipos de lições
Traduzir
Traduzir de japonês para português
Traduzir
Traduzir de português para japonês
Ouvir
Ouve e escolhe a frase correta em japonês
Ouvir
Ouve e escolhe a frase correta em português
Construir
Coloca as palavras ou letras na ordem correta
Substituir
Descobre qual palavra foi substituída
Preencher
Preenche a palavra em falta na frase
Reset progress