5:00
वह लड़की कौन है?
6
अध्ययन
समीक्षा
वह लड़की कौन है?
谁?
nà wèi gū niang shì shuí?
वह मेरी गर्लफ्रेंड है
tā shì wǒ de nǚ péng you
मुझे लगा कि तुम अविवाहित हो
wǒ yǐ wèi nǐ dān shēn
हमने अभी डेटिंग शुरू की है
wǒ men gāng kāi shǐ yuē huì
तुम कैसे मिले?
的?
nǐ men shì zěn me rèn shi de?
हम इंटरनेट पर मिले
wǒ men shì zài wǎng shàng rèn shi de
अध्ययन
Reset progress