5:00
Mga Sasakyan
21
Mag-aral
Balikan
ambulansya
швидкадопомога
švidka dopomoga
bisikleta
велосипед
velosiped
buldoser
бульдозер
bulʹdozer
bus
автобус
avtobus
kotse
автівка
avtívka
trak
вантажівка
vantažívka
trak ng bumbero
пожежнамашина
požežna mašina
motorsiklo
мотоцикл
motocikl
sasakyan ng pulis
поліцейськаавтівка
polícejsʹka avtívka
iskuter
скутер
skuter
sasakyang pang isports
спортивнийавтомобіль
sportivnij avtomobílʹ
tangke
танк
tank
taxi
таксі
taksí
traktor
трактор
traktor
eroplano
літак
lítak
bangka
човен
čoven
lantsa
пором
porom
tren
поїзд
poí̈zd
barko
корабель
korabelʹ
helikoptero
гелікоптер
gelíkopter
bangkang may layag
вітрильник
vítrilʹnik
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Ukrainian papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Ukrainian
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Ukrainian na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress