5:00
Bakit sobra kang magtrabaho?
7
Mag-aral
Balikan
Bakit sobra kang magtrabaho?
¿Porquétrabajastanto?
Nagtitipid ako para sa isang bahay
Estoyahorrandoparaunacasa
Tunay na napaka responsable mo
Esoesmuyresponsabledetuparte
Nakapag-ipon ka ba ng pera para sa isang pag-aari?
¿Hasahorradodineroparaunapropiedad?
Binabayaran ko pa rin ang utang ko sa pag-aaral
Todavíaestoypagandomipréstamoestudiantil
Hanggang kailan ang itatagal nito?
¿Cuántotiempotellevaráeso?
Marahil magpakailanman
Probablementeparasiempre
Mag-aral
Reset progress