5:00
Mabuhay
47
Mag-aral
Balikan
Nakatira ako sa Estados Unidos
YovivoenEstadosUnidos
Nakatira ka sa Sweden
isahan, isang tao
vivesenSuecia
Nakatira siya sa Croatia
ÉlviveenCroacia
Nakatira siya sa Canada
EllaviveenCanadá
Nakatira kami sa Europa
VivimosenEuropa
Nakatira sila sa Uruguay
VivenenUruguay
Nakatira kayo sa Brasil
maramihan, maraming tao
VivísenBrasil
Ako ay nakatira sa Pransya
EstoyviviendoenFrancia
Ikaw ay nakatira sa Alemanya
isahan, isang tao
EstásviviendoenAlemania
Siya ay nakatira sa Slovakia
ÉlestáviviendoenEslovaquia
Siya ay nakatira sa Japan
EllaviveenJapón
Kami ay nakatira sa Tsina
EstamosviviendoenChina
Sila ay nakatira sa Gresya
VivenenGrecia
Kayo ay nakatira sa Turkey
maramihan, maraming tao
EstáisviviendoenTurquía
Hindi ako nakatira sa Italya
YonovivoenItalia
Hindi ka nakatira sa Portugal
isahan, isang tao
novivesenPortugal
Hindi siya nakatira sa Espanya
ÉlnoviveenEspaña
Hindi siya nakatira sa Rusiya
EllanoviveenRusia
Hindi ito nakatira sa bahay
Noviveenlacasa
Hindi kami nakatira doon
Novivimosallí
Hindi sila nakatira sa bahay
Novivenenunacasa
Hindi kayo nakatira sa kastilyo
maramihan, maraming tao
Novivísenuncastillo
Tumira ako sa bahay
Yovivíaenunacasa
Tumira ka sa apartment
isahan, isang tao
Vivíasenunapartamento
Tumira siyang mag-isa
Élvivíasolo
Tumira siya kasama ang kanyang mga magulang
Ellavivíaconsuspadres
Magkasama kaming tumira
Vivimosjuntos
Tumira sila kasama ang kanilang mga magulang
Vivíanconsuspadres
Tumira kayo kasama ang inyong mga kapatid
maramihan, maraming tao
Vivisteisconvuestroshermanos
Hindi ako tumira doon
Yonovivíallí
Hindi ka tumira sa kastilyo
isahan, isang tao
Novivisteenuncastillo
Hindi siya tumira kasama ang kanyang mga magulang
Élnovivíaconsuspadres
Hindi siya tumira kasama ang kanyang mga kapatid na lalaki
Ellanovivíaconsushermanos
Hindi kami tumirang magkasama
Novivimosjuntos
Hindi sila tumira sa Sweden
NovivíanenSuecia
Hindi kayo tumira sa bangka
maramihan, maraming tao
Novivisteisenunbarco
Nakatira ka ba sa Australya?
isahan, isang tao
¿VivesenAustralia?
Nakatira ba siya sa Hilagang Amerika?
¿ÉlviveenNorteamérica?
Nakatira ba siya sa Asya?
¿EllaviveenAsia?
Nakatira ba ito sa Timog Amerika?
¿ViveenSudamérica?
Nakatira ba sila sa Africa?
¿VivenenÁfrica?
Nakatira ba kayo sa Europa?
maramihan, maraming tao
¿VivísenEuropa?
Tumira ka ba dito?
isahan, isang tao
¿Túvivisteaquí?
Tumira ba siya kasama mo?
isahan, isang tao
¿Élviviócontigo?
Tumira ba siya kasama ang kanyang nobyo?
¿Ellavivíaconsunovio?
Tumira ba sila doon?
¿Vivieronallí?
Tumira ba kayo sa apartment?
maramihan, maraming tao
¿Vivíaisenunapartamento?
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Espanyol papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Espanyol
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Espanyol na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress