5:00
Basa
54
Mag-aral
Balikan
Nagbabasa ako ng mga aklat
pangkasalukuyan
Čítamknihy
Madami kang binabasa
isahan, isang tao, kasalukuyang panahon
Veľačítaš
Nagbabasa siya ng mga magasin
Čítačasopisy
Nagbabasa siya ng mga komiks
Čítakomiksy
Binabasa natin lahat
pangkasalukuyan
Čítamevšetko
Nagbabasa sila ng maayos
pangkasalukuyan
Čítajúdobre
Binabasa niyo ang mga sulat
maramihan, maraming tao, kasalukuyang panahon
Čítatelisty
Nagbabasa ako ng aklat
Čítamknihu
Nagbabasa ka ng magasin
isahan, isang tao
Čítaščasopis
Nagbabasa siya ng komiks
Čítakomiks
Nagbabasa siya ng mga mensahe
Čítasprávy
Kami ay nagbabasa
Čítame
Sila ay nagbabasa
Čítajú
Kayo ay nagbabasa
maramihan, maraming tao
Čítate
Hindi ako nagbabasa ng Ingles
Nečítamanglicky
Hindi ka nagbabasa ng Pranses
isahan, isang tao
Nečítašpofrancúzsky
Hindi siya nagbabasa ng Aleman
Nečítaponemecky
Hindi siya nagbabasa ng Italyano
Nečítapotaliansky
Hindi kami nagbabasa ng Koreano
Nečítamepokórejsky
Hindi sila nagbabasa ng Hapon
Nečítajúpojaponsky
Hindi kayo nagbabasa ng Intsik
maramihan, maraming tao
Nečítatepočínsky
Hindi ko binabasa ang kanyang mensahe
Nečítamjejsprávu
Hindi mo binabasa ang aking mga update
isahan, isang tao
Nečítašmojeaktualizácie
Hindi niya binabasa ang aking mga post
Nečítamojepríspevky
Hindi niya binabasa ang kanyang mga aklat
Nečítasvojeknihy
Hindi namin binabasa ang aming mga sulat
Nečítamenášmail
Hindi nila binabasa ang kanilang mga sulat
Nečítajúsvojupoštu
Hindi kayo nagbabasa
maramihan, maraming tao
Nečítate
Nabasa ko na lahat ng aking mga mensahe
pang nakaraan
somsiprečítalvšetkysvojesprávy
Nabasa mo ito kahapon
isahan, isang tao
Čítalsitovčera
Nabasa niya ito maraming taon na ang nakakaraan
Čítaltopredniekoľkýmirokmi
Nabasa niya ang kanyang mga mensahe isang oras na ang nakakaraan
Svojesprávysiprečítalapredhodinou
Nabasa namin ang aklat na iyon noong nakaraang tag-init
knihusmečítaliminuléleto
Nabasa nila ito noong nakaraang linggo
Prečítalisitominulýtýždeň
Nabasa niyo ito noong nakaraang semestre
maramihan, maraming tao
Čítalistetominulýsemester
Hindi ko binasa yun
Tosomnečítal
Hindi mo binasa ang aking mga update
isahan, isang tao
Nečítalsimojeaktualizácie
Hindi niya binasa ang simula
Nečítalzačiatok
Hindi niya binasa ang kanyang mga post
Nečítalajehopríspevky
Hindi pa namin ito binasa
Eštesmetonečítali
Hindi nila binasa ang parehong aklat
Nečítaliobeknihy
Hindi niyo ito binasa ng buo
maramihan, maraming tao
Nečítalisteztohovšetko
Nababasa mo ba ang aking mga mensahe?
isahan, isang tao
Čítašmojesprávy?
Nagbabasa ba siya ng maraming mga aklat?
Čítaveľakníh?
Nagbabasa ba siya ng kahit ano?
Čítaniečo?
Magbabasa ba tayo ngayon?
Čítamednes?
Binabasa ba nila ang lahat?
Čítajúvšetko?
Binabasa niyo ba yan?
maramihan, maraming tao
Čítateto?
Binasa mo ba ang artikulo?
isahan, isang tao
Čítalsičlánok?
Binasa ba niya ang dyaryo?
Čítalnoviny?
Binasa ba niya ang aking sulat?
Čítalamôjlist?
Binasa ba natin ang mga update?
Čítalismeaktualizácie?
Binasa ba nila ang mensahe?
Čítalisprávu?
Binasa niyo ba ang liham?
maramihan, maraming tao
Čítalistepoštu?
Mag-aral
Lahat
Pag-aralan lahat ng mga uri ng leksyon
Isalin
Isalin mula Slovak papuntang Filipino
Isalin
Isalin mula Filipino papuntang Slovak
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Slovak na pangungusap
Makinig
Makinig at piliin ang tamang Filipino na pangungusap
Ayusin
Ilagay ang mga salita o letra sa tamang kaayusan
Palitan
Hanapin kung aling salita ang napalitan
Blangko
Ilagay ang nawawalang salita sa pangungusap
Reset progress